Tohle je pokusný článek dva, který slouží pouze k testovacím účelům a není vůbec důležité, co se v něm píše. Je však potřeba, aby v něm bylo něco napsáno, co by se mohlo zobrazovat, aby bylo možno provádět ladění vzhledu těchto zatím jen velmi nedokonalých stránek pro užitek a potěchu varhaníkům a ctitelům varhan a varhanní hudby.