organistae.cz
Stránky ku prospěchu a potěše varhaníků, jakož i jiných varhan milovníků zamýšlené.

Buďte vítáni, kdož v dobrém přicházíte.
Pokusný článek II
Ostatní
Rosomák (Petr Borský)
16.10.2014 20:49:50

Tohle je pokusný článek dva, který slouží pouze k testovacím účelům a není vůbec důležité, co se v něm píše. Je však potřeba, aby v něm bylo něco napsáno, co by se mohlo zobrazovat, aby bylo možno provádět ladění vzhledu těchto zatím jen velmi nedokonalých stránek pro užitek a potěchu varhaníkům a ctitelům varhan a varhanní hudby.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Vložit komentář k článku
Sancta Caecilia,

patrona nostra, ora pro nobis!